Search
دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
  • :
  • :

پست توسط: مدیر سرنتی

فرصت در سختی!

☘️کلارک جسارت را در تو دیدم ، اما تو سرکوبش کردی، پنهانش کردی، کاری که اغلب...

فهماندن

کسی که نمی خواهد بفهمد!

☘️ اگر کسی نمیخواهد بفهمد در دنیای خود رهایش کن تا زندگی برای فهماندن از او...

عشق ولنتاین

عشق اشتباه نیست

☘️❤️بعضی ها را هرچه قدر بخوانی خسته نمیشوی هرچه قدر گوش دهی عادت نمیشوند !...

زندگی آینه لبخند

زندگی مثل آینه

  ☘️ زندگی ظرفی است که باید خوب پُرش کرد بدون اینکه لحظه‌ای را از دست...

تنها ایستادن

تنها ایستادن

☘️خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ...

سکوت و لبخند

سکوت و لبخند

  ☘️در آرامش باشید.. لازم است که از دلهره برای پول به دست آوردن ونفرت نسبت...

پیانو زندگی

زندگی مانند پیانو

  ☘️ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ...

دوست شاد

شادی واگیر دار است

☘️وجود هیچکس غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم...

لبخند لبخند

لبخند لبخند

☘️به زندگی فکر کن! ولی برای زندگی غصه نخور. دیدن حقیقت است، ولی درست دیدن،...

خنده

بخند حتی اگر غمگینی

☘️زندگی لنگر می خواهد. چیزی که آدم را سر جایش نگه دارد، چیزی که نگذارد فاصله...